_89A7409.jpg

Övriga tjänster 

På Ekeby Ungdom erbjuder vi flera tjänster, så som olika typer av besök till läkare eller fysioterapeut, hälsoundersökningar och provtagningspaket. 

 

Våra uppdragsgivare är framförallt socialtjänster från närliggande kommuner samt företag och verksamheter som arbetar med barn och unga. Dessa tjänster bekostas av uppdragsgivaren och är ej offentligt finansierad. 

 

Kontakta oss om du vill veta mer. Nedan ser du några olika exempel på upplägg och tjänster.

 

Du kan också läsa mer på Ekeby Hälsocenters webbplats!

Hälsoundersökning Leg. Läkare

• Hälsosamtal med läkare 
• BMI (längd och vikt)
• Blodtryck
• Auskultation lungor och hjärta
• Genomgång av eventuella övriga sjukdomar ochmedicinering
• Syntest
• Neurologstatus
• Sammanfattning med helhetsbedömning av hälsotillstånd och
eventuellt vidare vårdbehov
• Provtagning med enkel blod- och urinstatus

Provtagning

Vi erbjuder flera typer av provtagningsupplägg och paket.

Tex:

• HIV

• Hepatit

• Klamydia 

• Alkohol- och drogtester

• Missbruksprofil

• Enkel blod- och urinstatus

Hälsobedömning med Hälsopedagog

• Hälsosamtal där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost, motion samt psykisk hälsa tas upp och dokumenteras

• Provtagning blodsocker, blodfetter
• Blodtryck, midjemått
• Konditionstest på träningscykel
• Kroppsanalys. Analysen utförs med en så kallad impedansvåg som mäter fettprocent,
muskelmassa, BMI, visceralt fett och vilometabolism (RMR).
• Sammanfattande Hälsobedömningssamtal och utvärdering av provresultat.

Besök till vårdgivare

 • Leg. Läkare - allmänspecialist, företagsläkare och psykiater

 • ​Leg. Fysioterapeut - Idrottsmedicin, McKenzie (MDT), rehabiliteringsträning, kronisk smärtproblematik, stötvågsbehandling, akupunktur, massage/Myofasial release, personlig tränare, Axelina.

 • Leg. Psykolog

 • Leg. Psykoterapeut

 • Kurator/KBT-terapeut, Socionom, Steg 1

 • Leg. Dietist

Intyg

 • Alkoholpåverkan, provtagning och analys

 • Anställningsintyg, (friskintyg)

 • Missbruksvård 

 • Misshandel

 • Narkotikapåverkan 

 • Körkort

Övrigt

 • Vaccination TBE

 • Vaccination influensa

 • Träningskort 3 månader 

Please reload