Ekeby Ungdom

Vi erbjuder kvalificerad vård och behandling för barn och unga med psykisk ohälsa, inklusive missbruks- och beroendeproblematik.
 
Kontakta oss 

Välkommen till Ekeby Ungdom.

 

Vi erbjuder vård och behandling för barn och unga med psykisk ohälsa, inklusive missbruks- och beroendeproblematik.

 

Insatserna omfattar bedömning, utredning och behandling. Vi erbjuder även konsultation och handledning för yrkesverksamma inom vård- och omsorg.

 

Våra uppdragsgivare är framförallt socialtjänster, företag och verksamheter som arbetar med barn och unga. För unga med psykisk ohälsa och psykosocial problematik kan vi även erbjuda olika typer av boende i samband med vårdinsatserna, genom ​Ability Care.

 

Patrik Törnqvist, Ekeby Ungdom

Beteendevetare, leg. psykoterapeut & psykoterapihandledare

Vårdinsatser - Vård och behandling

Missbruks- och beroendeproblematik 

 

  • Avgiftning och hälsobedömning

  • A-CRA missbruksbehandling

Affektiva tillstånd

 

  • Krishantering 

  • Ångest - KBT

  • Depression - IPT-A & KBT

  • Trauma - traumafokuserad KBT
     

 

Diagnostik och bedömning

 

  • Basutredning

  • Neuropsykiatrisk utredning 

Öppenvårdsmottagning

Barn och unga upp till 20 år, deras familjer eller anhöriga, är välkomna till vår öppenvårdsmottagning för hjälp med psykisk ohälsa.

 

Hos oss arbetar psykiater, psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet och bred kompetens. Även övriga vårdgivare så som dietist, fysioterapeut och sjuksköterskor finns tillgängliga vid behov.
Alla insatser inleds med en bedömning av psykolog och läkare.